Powrót do Cmentarz

Wypominki 2019-2020

Litania za zmarłych – godz. 8:00

Panie Jezu nasz Zbawicielu, Ty wydałeś się na śmierć,
aby wszyscy ludzie mogli dostąpić zbawienia i przejść ze śmierci do życia,
pokornie Cię błagamy, odpuść naszym zmarłym wszystkie grzechy.
Królu Przedwieczny, nie oddalaj ich od siebie, lecz swoją zwycięską mocą
wprowadź ich do miejsca światłości, szczęścia i pokoju,
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Bożemu Miłosierdziu polecamy:

z Teklinowa
 • Czesławę Drabczyk, Janinę i Wacława Zawadzkich, Sabinę i Mieczysława Kubickich;
 • Franciszka Ferenca, Mariannę i Wacława Szustków;
 • Stanisława i Antoninę Różyckich, Zofię, Jakuba i Józefa Kwietniów, Jerzego Zielińskiego;
 • Henryka, Irenę, Mirosława, Józefa i Krzysztofa Andrzejczyków, Stanisława Pietrasiaka, Jana i Zofię Krawczyńskich,
 • Antoniego, Władysławę i Czesława Rynkiewiczów, Jadwigę Zdziech, Natalię i Władysława Polaków;
 • Jana i Antoninę Ziomków, Mariana i Stanisławę Kowalskich;
 • Janinę i Wacława Zawadzkich, Sabinę i Mieczysława Kubickich, Józefę Rynkiewicz, Józefę i Franciszka Szambelanów;
 • Stefana, Feliksa i Helenę Sikorów; Stefana, Czesława, Władysława i Bronisławę Samsonów;
 • Sylwestra Zielińskiego;
 • Teresę, Annę, Jadwigę, Jana i Marcina Zdziechów; Stanisława i Józefa Drabczyków;
 • Jolanta, Ryszarda i Stanisława Augustyniaków;
 • Jana, Stanisława, Jana i Danutę Zielińskich;

Ojcze nasz…

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu tych, którzy odeszli do wieczności:

z Głębokiej Drogi
 • Antoniego, Zbigniewa, Stanisława i Rozalię Widulińskich; Mariana i Anielę Siadkowskich; Jarosława Płochockiego;
 • Stanisławę i Stanisława Rejmerów i zm. z Rodz. Adamskich;
 • Krystynę Leszczyńską;
 • Władysława i Janinę Woźniaków;
 • Antoninę, Zofię i Mariana Rynkiewiczów; Stanisława Pietrasa; Paulinę i Aleksandra Stępniów;
 • Anielę i Bolesława Sadlińskich; Sławomira i Ryszarda Wiórkiewiczów;
 • Józefę i Antoniego Karbowników;
 • Jana, Bronisławę i Jana Swatów; Leokadię Leszczyńską;

+ Kazimierę i Franciszka Zielińskich;

 • Balbinę, Antoniego, Irenę i Stefana Samsonów;
 • Jana, Wojciecha i Mariannę Pająków; Janinę, Joannę, Stanisława i Ignacego Kowalskich; Franciszkę i Stanisława Szczepaników;

Zdrowaś Mario…

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu tych, którzy odeszli do wieczności:

z Kolonii Szczerbackiej
 • Małgorzatę, Antoniego i Edwarda Ferenców;
 • Eugeniusza Wiśniewskiego; Władysławę i Wawrzyńca Walczyków;
 • Annę, Pawła i Czesława Chmielewskich; Franciszkę i Stanisława Partyków;
 • Ewę, Władysława i Stefana Pietrasów;

+ Wacława i Stanisławę Partyków; Zdzisława Rynkiewicza;

 • Aleksandra i Józefę Chmielewskich;
 • Krystynę i Zygmunta Chmielewskich;
 • Franciszka, Natalia, Wita i Ludwika Kurek;
 • Reginę i Antoniego Garbaczów;
 • Helenę, Józefa i Władysława Pejasów; Bronisława i Adama Konfederaków;
 • Adolfa i Zofię Zielonków; Jana i Łucję Bombów;
 • Józefę i Wacława Kaczmarek;
 • ks. Bonifacego, Natalię i Piotra Miązków; 
 • Czesława, Barbarę i Marcina Wietrzykowskich, Jana, Mariannę Franciszka, Miecisława, Jana, Franciszka, Jana i Wacława Komodów; Józefę Kulińską, Teodorę i Szczepana Sak; Justynę, Józefa, Antoninę Leokadię Karbowników; Zygmunta Bąk.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami. x 3

Wieczny odpoczynek…

 

Módlmy się: 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba,
daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią,
aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania za zmarłych – godz. 10:00

Panie Jezu nasz Zbawicielu, Ty wydałeś się na śmierć,
aby wszyscy ludzie mogli dostąpić zbawienia i przejść ze śmierci do życia,
pokornie Cię błagamy, odpuść naszym zmarłym wszystkie grzechy.
Królu Przedwieczny, nie oddalaj ich od siebie, lecz swoją zwycięską mocą
wprowadź ich do miejsca światłości, szczęścia i pokoju,
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu,
naszych Rodziców i Krewnych, a szczególnie poleconych w naszych wypominkach:

z Januchty
 • Jana, Marię, Marka, Gustawa i Mariana Werenców;
 • Marię i Józefa Gaszynów; Wiesława Szwarca; Małgorzatę Rębacz;
 • Henryka i Irenę Rejmerów, zm. z Rodz. Polów i Rejmerów;
 • Weronikę Czyżkowską; Marzenę Prędotka;
 • Cecylię i Zdzisława Adamskich; Mariannę i Jana Polaków; Stanisława Gaszyna; 
 • Jana i Marię Gaszynów;
z Kuźnicy
 • Michała, Jana i Józefa Rejmerów; 
 • Jana i Mariannę Kusztalów; 
 • Kazimierza Zbroszczyka; 
 • Mariannę i Antoniego Woźniaków; 
 • Emila Wietrzykowskiego; 
 • Zofię i Lucjana Chmurów;
 • Helenę, Piotra i Dionizego Sołków; 
 • Antoninę, Władysława, Stefana i Balbinę Szustków; Zofia Chmurę; 
 • Bronisławę i Bolesława Zamaria; 
 • Helenę i Jerzego Kusiaków; 
 • Irenę, Stanisława i Bogdana Chmurów;

Ojcze nasz…

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu tych, którzy odeszli do wieczności:

z Wawrzynowa
 • Bronisława, Józefę i Jana Wepów; Mieczysława i Leszka Bajorów; 
 • Mariannę i Michała Bombów; 
 • Antoniego i Cecylię Sobczaków; Jana Skorupę; 
 • Zofię i Władysława Adamczyków; Marka Grzeszczuka; Reginę, Michała i Eugeniusza Ziomków; Wacława, Janinę, Wiesława i Leszka Zawistowskich; Celestynę i Alojzego Grześkowiaków; 
 • Adama i Józefę Bombów; Zofia i Mieczysława Mielczanów, Jarosława Chmielewskiego; 
 • Barbarę Mich;
 • Józefę i Franciszka Fidosów; Stanisława, Janinę i Stefana Cieślików; 
 • Pelagię Bomanowską; Zygmunta Pawlaka; Marię Zalasik;

Zdrowaś Mario… 

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu tych, którzy odeszli do wieczności:

z Ruskiego Brodu
 • Helenę i Jana Grabczaków; Janinę i Jana Ziomków; 
 • Jana Bieleckiego; Adama Opłatnego; Otolię i Zygmunta Bieleckich; Mariannę i Stefana Skibów; Józefę i Bronisława Zielińskich;
 • Mariannę i Antoniego Bieleckich; Jana Chrapka; Stefana Jańca; 
 • Stanisława Bieleckiego; Jana i Mariannę Polaków,  + Jana Bombę; 
 • Antoninę i Stanisława Siutków; Władysławę i Jana Bombów; 
 • Stanisława, Józefę i Michała Ziomków; 
 • Janinę, Stefana Wiaderek; Michała i Janinę Gębskich; Lucynę Ślęzak; Danutę Sikorę;
 • Józefa Bartosa; Mariannę, Małgorzatę i Edwarda Nowakowskich, zm. z Rodz. Nowakowskich; 
 • Renatę, Stanisława, Józefa Nowakowskich; Katarzynę i Jana Michtów, zm. z Rodz. Nowakowskich, Michtów, Obarów i Wełpów; 
 • Grażynę i Jana Sikorów; Joannę Król; Krystynę i Franciszka Lubowickich; Zdzisława Pałgana; Helenę i Józefa Rejmerów;
 • Stefana i Mateusza Nowickich; Janinę i Wincentego Bomanowskich; Marię Łacinę;
 • Stanisławę i Władysława Polów; Stefanię Wełpa; 
 • Stanisławę i Antoniego Figlarzów; Artura Czają; 
 • Andrzeja Sikorę; Marią Grzelka; Franciszka Bombę;
 • Lucynę, Stanisława i Henryka Kowalskich; Jadwigę Ptaszyńską; Zbigniewa Wilińskiego; Mariannę i Czesława Królaków; 
 • Mieczysława Ziomka, zm. z Rodz. Ziomków i Zychów;
 • Józefę, Władysława i Tadeusza Gębskich; Jana i Janinę Ziomków; 
 • Justynę Ziomek, Mariana, Helenę, Tadeusza i Teresę Balceraków; 
 • Adama, Helenę i Mieczysława Ziomków; Władysławę Wróblewską; 
 • Piotra i Mariannę Szyszków; + Władysława, Józefę, Józefa, Jana i Mariana Polaków; 
 • Rozalię, Jana i Stefana Bombów; Zofię Bednarska; Feliksę i Wincentego Nowickich;
 • Anastazję Bombę i Jana Dąbrowę; + Józefę Miernik; + Janinę i Stanisława Nowakowskich; 
 • Stefana Rupniewskiego; + Władysławę i Mikołaja Pejasów;+ Eugenie i Antoniego Rejmerów; 
 • Otolię i Jerzego Rejmerów i zm. z Rodz. Wilków;  + Helenę, Mariana i Longina Ferenców; 
 • Barbarę Szymczyk; + Mariannę Cieślak; + Michała, Mariannę i Danielę Polaków; 
 • Stanisława Werenca; + Stanisławę, Stanisława, Henryka, Antoniego i Janinę Bombów;
  Jana i Mariannę Grzegorczyków; Helenę Czubachowska;
  Józefa, Henryka, Zygmunta i Sabinę Rydzińskich, Krzysztofa Ślęzaka,
  Radosławę i Aleksandra Kieszek; + Wincentego i Wiesława Ziomków; 
 • Antoniego Madeja, Małgorzatę, Ignacego i Marka Komodów, zm. z Rodz. Madejów i Adamskich; Mariannę Dżironę;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami. x 3

Wieczny odpoczynek…

Módlmy się: 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba,
daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią,
aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania za zmarłych – godz. 12:00

Panie Jezu nasz Zbawicielu, Ty wydałeś się na śmierć,
aby wszyscy ludzie mogli dostąpić zbawienia i przejść ze śmierci do życia,
pokornie Cię błagamy, odpuść naszym zmarłym wszystkie grzechy.
Królu Przedwieczny, nie oddalaj ich od siebie, lecz swoją zwycięską mocą
wprowadź ich do miejsca światłości, szczęścia i pokoju,
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Papieży, Biskupów, kapłanów pochodzących z naszej parafii: ks. Bonifacego Miązka,
               ks. Józefa Ziomka, ks. Michała Rejmera, ks. Edwarda Ptaszyńskiego.
 

Księży pracujących w naszej parafii: ks. Karola Sarneckiego, ks. Jana Wroniszewskiego,
               ks. Tadeusza Podkowę, ks. Antoniego Kocińskiego, ks. Jana Kuczkiewicza,
               ks. Jana Szymańskiego, ks. Adam Cibora, ks. Stefana Szczygła, ks. Witolda Witaska.

Fundatorów naszego kościoła: hrabiostwo Dembińskich,

Dobrodziejów Kościoła i cmentarza: Katarzynę Sikorę z d. Gębska, Władysława Gębskiego,
             Józefa Sikorę, Michała Gębskiego, Jana Pol, Stanisława Bomba, Stanisława Adamskiego,  
             Wincentego Bombę, Helenę Madej, Marię Bombę, Michalinę Zamaria, Stanisława Rejmera,  
             Wawrzyńca Rejmera, Jana Grabczaka, Władysława Pol, Stanisława Ziomka.

Módlmy się za żołnierzy i partyzantów szczególnie z oddziału Hubala i uczestników bitwy pod Piecykami poległych na tej ziemi.

Za pomordowanych patriotów, za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu,
za naszych Rodziców i Krewnych, a szczególnie poleconych w naszych wypominkach:

z Długiej Brzeziny
 • Antoninę i Władysława Nowickich; Janinę i Jana Zych; Michała Polaka;
  Danutę, Janinę i Władysława Szymańskich; 
 • Stefana, Mariannę i Tadeusza Balceraków; 
 • Helenę Jana Taczykowskich; Annę i Józefa Czajkowskich; Dominikę Kołodziejska; 
 • Helenę i Józefa Polaków; 
 • Józefę i Władysława Dzierzkowskich; 
 • Marianna i Józefę Dzierzkowskich; Stanisławę i Józefa Czerwonków;
 • Krzysztofa Szparaga; 
 • Władysławę i Jana Grzelaków; 
 • Mariana Prasowskiego;
 • Teresę, Stefana, Mariannę i Antoniego Nowickich; 
 • Janinę Dąbrowa; 
 • Zofię i Lucjana Chmurów; 
 • Władysława, Antoninę, Stefanię i Balbinę Szustków;

Ojcze nasz…

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu tych, którzy odeszli do wieczności:

z Huciska
 • Zofię i Stefana Walczyków; 
 • Mariana, Józefa, Mariannę i Grzegorza Pasternaków; Katarzynę i Bronisława Grzelków; 
 • Janinę i Ludwika Koselskich; 
 • Leokadię i Henryka Pejasów; 
 • Bolesława Adamczyka; Balbinę Pietras; 
 • Reginę, Wiesławę i Stanisława Duda;
 • Annę i Tomasza Adamczyków, Bronisława, Władysława, Helenę i Henryka Kucfirów; Adama Sokołowskiego; Juliana Wasika; 
 • Władysława i Feliksę Czerwonków; Władysława i Helenę Balceraków; Wacława Zawadzkiego; 
 • Leokadię i Henryka Pejasów; 
 • Halinę i Jana Adamczyków; 
 • Marię, Zdzisława i Janinę Dudów; 
 • Helenę, Franciszka i Jerzego Dudów; Helenę, Bronisława i Kazimierza Koselskich;
 • Krystynę, Józefa, Adama, Jana i Paulinę Sokołowskich;
  Andrzeja, Marię, Zofię i Jana Pięt;
  Henryka, Kazimierza, Mariannę i Wojciecha Pietrasów; 
 • Tadeusza, Adolfa i Mariannę Pindów; Władysława, Genowefę i Annę Chrzanowskich;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami. x 3

Wieczny odpoczynek…

Módlmy się: 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba,
daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią,
aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com