Historia

Wieś Ruski Bród wspominana jest przez Długosza jako należąca do parafii Borkowice. Inicjatorem powstania parafii w Ruskim Brodzie był ks. Jan Wiśniewski, proboszcz Borkowic. Stefan Dembiński hr.z Borkowic ofiarował plac i materiał na budowę, którą prowadzono od 1926 r. staraniem ks. Jana Wiśniewskiego przy ofiarnej pracy miejscowej ludności. 29 VI 1926 r. odbyło się pierwsze nabożeństwo i poświęcenie kościoła. Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus została erygowana 10 VIII 1926 r. przez bp. Mariana Ryxa. Pierwotny kościół był drewniany. Obecny został zbudowany w latach 1928-1930 staraniem ks. Jana Chołońskiego. Dedykował go w 1930 r. bp Paweł Kubicki.

Do parafii należą: Długa Brzezina, Głęboka Droga, Hucisko, Januchta, Kuźnica, Kol. Szczerbacka, Ruski Bród, Wawrzynów

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com